She Speaks Corporate

תכניות והכשרות למוסדות ולארגונים

בנוסף לתכניות  לנשים במגזר הפרטי, מציעות צוות המומחיות של SHE SPEAKS ACADEMY  מגוון קורסים, סדנאות, ימי עיון, הכשרות אישיות והרצאות, התפורות על-פי צרכי החברות והארגונים.

אנו פועלות במגזר העסקי, הציבורי והאקדמי ומייעדות את התכניות שלנו למנהלים ולמנהלות בדרגי ביניים עד בכירים על-פי דרישות הלקוח וסדר היום הארגוני, בהן:

  • SHE SPEAKS CLASSIC – אמנות הרטוריקה וההופעה מול קהל ומצלמה
  • SHE SPEAKS ENGLISH – ניהול סיטואציות תקשורתיות בשפה האנגלית
  • SHE SPEAKS WRITE – כללים לכתיבה נכונה ומדויקת של הרצאות, פרזנטציות, ניירות עמדה, הודעות לעיתונות, טיפול במכתבי תלונה במייל וברשת החברתית ועוד.
  • SHE SPEAKS TV– תורת הריאיון בטלוויזיה, Media Training
  • SHE SPEAKS VIRTUAL REALITY – בניית זהות וירטואלית באמצעות כלי בימוי ועריכה
  • SHE SPEAKS LINKEDIN – בניית נוכחות, הנעה לפעולה וקשרים ברשת העסקית הגדולה בעולם
  • SHE SPEAKS CREATIVE – עיצוב מצגות מקצועיות למינוף פרזנטציות
  • SHE SPEAKS NEGOTIATIONS – ניהול משא ומתן וניהול קונפליקטים פנים וחוץ ארגוניים
  • SHE SPEAKS STYLE – תדמית והופעה חיצונית כמנוף להצלחה עסקית
  • SHE SPEAKS EQUAL – מודעות מגדרית ובניית נוכחות נשית פנים ארגונית

תכנית ארגונית בחזקת חמש

התכניות של She Speaks בארגונים נבנות יחד אתכם, מנהלות ומנהלים, בחמישה שלבים:
שלב ראשון: שלב ה”למה”: כשתפנו אלינו לראשונה, נברר את ה”למה” הארגוני: מה הצרכים שעולים לסדר היום, מי קהל היעד, אילו מטרות תרצו להשיג מהתכנית ומה התקציב שעומד לרשותכם.
שלב שני: שלב ה”מה” וה”איך”: בהתאם למידע שקיבלנו מכם, נבנה ונשלח לכם תכנית עבודה שתכלול את מספר המפגשים, התכנים שיועברו ושיטת העבודה.
שלב שלישי: שלב הדיוק: לאחר שהתכנית תאושר, נקיים אתכם פגישת התנעה כדי לזקק את התכנית לאור הצרכים ובקשות מיוחדות שלכם.
שלב רביעי: אנחנו מגיעות אליכן ומקיימות את ההכשרה שאישרתם
שלב חמישי: אנחנו שולחות שאלון עמדות כדי ללמוד את מידת שביעות רצון המשתתפים מהתהליך.