טעויות רטוריות מגדריות נפוצות – מישל שטיין טיר בוועידת ישראל לנשים ועסקים 2017