SHE TIP מס’ 1: מילות “וינקר” / מישל שטיין טיר

קרה לך פעם שניסית להעביר מסר והאדם מולך נגרר למחוזות אחרים שלא רצויים לך?
מילות “וינקר” מאפשרות לך להחזיר את הדיון למסרים הרצויים.
מילות וינקר הן מילות קישור שבעזרתן ניתן להעביר את המסר והרעיונות שלנו בצורה ברורה ומסייעות להבנה והבעה.
מומלץ להשתמש בהן בפרזנטציה בפני קהל, במצגות, במשא ומתן, בסיטואציות של שאלות ותשובות, בפאנלים ובמיוחד בראיונות בתקשורת.
למה? משום שהשימוש במילות וינקר מחזיר את הפוקוס למטרות השיחה שלך.
היתרון הגדול במילות וינקר טמון ביכולת לשמור על הסכמה, גם אם הצד השני קורא תגר על דבריך. יתרון זה חשוב במיוחד כדי להימנע מסיטואציה של מראיין עוין.
ניתן לשלב מילות וינקר כגון:
נכון, וחשוב להדגיש ש …
מה שחשוב לזכור הוא ש…
נכון ש… ויחד עם זאת… .
מתוך כל זה עולה כי …
הרשה לי להציג זאת מנקודת מבט נוספת/אחרת…
בהמשך למה שנאמר ולמרות שזה נראה כי …יש לשים לב לעובדה ש…
אני מקבלת את עמדתך אם כי הדבר החשוב הוא…
להבדיל מ… יש לציין כי…
כל מה שנאמר עד כה נכון אך יש היבט נוסף לנושא והוא
נראה שעדיין לא הגענו לעיקר ולהערכתי העיקר הוא…
אם יורשה לי…
הרשו לי לבלבל אתכם עם העובדות…
נדמה לי שאנחנו סוטים מהנושא. הנקודה המרכזית היא…

לסיכום, מילות וינקר עוזרות לנו להפוך אי הסכמה להסכמה לשמור על ערוץ תקשורת פתוח ולהחזיר את פוקוס השיחה על המסר הרצוי לנו.
בהצלחה!